"Jag har haft Agrolkortet i över 15 år. Förutom bra drivmedelsrabatter känns det tryggt med ett generöst rese- och fordonsskydd."

Lars Andersson, skogsförvaltare