Agrolkortet Företag

Rabatter för Agrolkortet Företag (Aktiebolag och Handelsbolag) verksamma inom de gröna näringarna. Samt de med kundnummer hos Swecon.

Station Diesel öre/liter Bensin öre/liter E85 öre/liter Fordonsgas öre/kg
Circle K 42 22 22 22
Circle K obemannad 36 14 14 14
Circle K/Truckdiesel* 36      
OKQ8 50 30 30  
OKQ8/Tanka obemannad 41 20 20  
Preem** 60 35 35  
Preem obemannad 60 35 35  
Såifa*** 60      

Rabatten utgår från pumppriset och redovisas på ditt kontoutdrag när du betalar med Agrolkortet. Rabatten gäller på svenska stationer.

 *Circle K Truckdiesel har drygt 270 stationer med höghastighetspumpar avsedda för tung trafik. I Circle K stationsnät ingår även Ingo.

**Preem ger dig även 10 procent rabatt på motorsmörjmedel, biltvätt och bilkem.

*** Såifa ca 50 stationer i dagsläget. Observera att extra försiktighet krävs vid tankning på SÅIFA-anläggningarna då de har höghastighetspumpar.