Kortkostnader

 

Betalar du hela ditt utgående saldo varje månad debiteras ingen ränta eller administrationsavgift.

Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 2 procent av uttaget belopp, dock lägst 40 kronor per uttag. På köp/uttag utomlands ingår ett administrativt påslag motsvarande 1,55% av det svenska beloppet.

Årspris medlem inom de gröna näringarna**

125 kr*

Årspris övriga

150 kr

Årspris extrakort

95 kr

Årsränta enligt grundvillkoren 

f.n.*** 14,23%

Effektiv ränta enligt grundvillkoren vid kontinuerligt utnyttjad kredit på 20 000 kr

f.n.*** 17,22%

Administrationsavgift vid kreditutnyttjande

f.n.*** 19 kr

* Från och med 1 augusti 2017 höjs årspriset till 150 kr.

**Företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö som grundläggande resurser.

***2017-05-01